நாளுக்கு நாள் கல்லா க மாறும் பெண் நிஜ உண்மை..ஆனால் உண்மை தெரிந்தால் கண்டிப்பாக அ தி ர்ச்சி ஆவீர்கள்..!

நாளுக்கு நாள் க ல்லாக மாறும் பெண் நிஜ உண்மை ..ஆனால் உண்மை தெரிந்தால் கண்டிப்பாக அ தி ர்ச்சி ஆவீர்கள் எங்களது தளத்துக்கு வந்தமைக்கு நன்றி எங்களது தளத்தில் உங்க ளுக்கு தேவை யான சினிமா, பொழுதுபோக்கு, அரசியல், அறிவியல், ஆ ன் மி க ம், பி க் பா ஸ் மற்றும் சின் ன த்திரை சார்ந்த செய்திகளை உடனுக்குடன் அ றி ந் து கொள்ள எங்களது ப க் க த் தை நா டு ங் க ள் மேலும் உ ல க த் தி ல் நடக்கும் வி னோ த ச ட ங் கு க ள், வி னோ த வி ஷ ய ங் க ள் பற்றியும் சிலவற்றை தெரிந்து கொள்ளாமல்.

நாளுக்கு நாள் க ல் லா க மாறும் பெ ண் நிஜ உண்மை ..ஆனால் உண்மை தெரிந்தால் கண்டிப்பாக அ திர்ச்சி ஆவீர்கள்,மேலும் உலக நி க ழ் வு க ளை அதிகபட்ச உண்மை தன்மையுடன் அறிந்து கொள் ளலாம்.

கலாச்சாரம், தினசரி ராசி பலன், வருடாந்திர ரா கு கே து சனி பெயர்ச்சிகளின் தகவல்கள், ஜோதிடம், ஆ ன் மீ க த ள ங் க ளி ன் வரலாறு போன் றவை குறித்து மு டி ந் த ள வு த ர வு க ளை ஆராய்ந்து அதிகபட் ச உண்மையான தகவல்களை ப தி விட் டு வருகிறோம்.

வீடியோ கீழே உள்ளது பாருங்கள்


Posted

in

by

Tags:

Comments

9 responses to “நாளுக்கு நாள் கல்லா க மாறும் பெண் நிஜ உண்மை..ஆனால் உண்மை தெரிந்தால் கண்டிப்பாக அ தி ர்ச்சி ஆவீர்கள்..!”

 1. Jemi

  Donation link plz.
  Pray to God Jesus Christ he will cure this child.

 2. Tlrunelvel.627417/TAMILNADU
  Am..NGO

 3. Anonymous

  Karuncheeraham yella noihalukkum marundunnu nabihal nayaham solli irukkanga (maranathai thavira)
  Muyarchi seidu parkkalame

 4. Babugani gani

  Karuncheeraham yella noihalukkum marundunnu nabihal nayaham solli irukkanga (maranathai thavira)
  Muyarchi seidu parkkalame

 5. Mohan

  Please pray for this innocent child if you could go to his place and pray because only God can hael Jesus Christ has all the power to release from this bondage …. Jesus

 6. M.isravel

  Cancontrol.bytamilherbals

 7. Isravel

  Tamil,herbals

 8. Somasundaram

  Let us pray the GOD 🙏 to HAVE A healthy lifestyle and peace of mind

 9. Kesavan Thangavelu

  மூதேவி, அது “கஸ்டம்” இல்ல “கஷ்டம்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *